Plaatsen van betekenis

Klaus Overmeyer bracht op uitnodiging van de Van der Leeuwkring, een bezoek aan Rotterdam als Guest Urban Critic 2013. Hij is Urban Catalyst in Berlijn en beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van bottom-up organisatie, gebruikersinitiatief en strategische planning. Maar hoe kunnen deze praktijken uitgroeien in ondernemerschap en bestendigheid.

 

Plaatsen van betekenis worden proeftuin voor de stad. We gaan van stadsplaneet naar stadscel. Met de kritische massa van mensen die leven, werken en naar school gaan in een buurt, is het mogelijk om vanuit buurtniveau de stad diverser, flexibeler, multifunctioneler en rijker te maken. Van een verdeling tussen markt, overheid en burgers (de mercedesster) gaan we naar een situatie met een diffuus centraal gebied waarin krachten samen kunnen opereren: het spiegelei.

 

Door de stad als organisme te zien waarin lokale krachten en stedelijke dynamieken elkaar versterken, kun je de stad uit de stad ontwikkelen.

M3H Cahier 04 Opruimen.

Cahierreeks van het Amsterdamse architectenbureau M3H. Elke uitgave behandelt een thema uit het werk van M3H waarbij telkens nieuwe gasten worden uitgenodigd voor observaties en r.... Lees verder

Mariëndaal Centre of Excellence

Boek over het Mariëndaal Centre of Excellence op het voormalig landgoed Arnhems Buiten. Catja Edens ontleedt gebouw en bouwproces in drie hoofdstukken op basis van rondetafel.... Lees verder

Plaatsen van betekenis

Manifest van urban catalyst Klaus Overmeyer over een actorgerichte stadsontwikkeling met verbindingen tussen informeel en formeel, micro en macro, institutioneel en spontaan.  Lees verder