Aorta

Aorta is het platform voor professionals en liefhebbers op het gebied van de gebouwde omgeving in de regio Utrecht. Met debatten, lezingen, workshops, excursies, (ontwerpend) onderzoek, films en presentaties wil Aorta de ruimtelijke ontwikkelingen en tendensen op het vlak van architectuur en stedenbouw bediscussiëren, inspireren en aanjagen. Aorta verzorgt ook architectuurrondleidingen en educatieve programma’s. De stad Utrecht en de regio zijn een onuitputtelijke voedingsbron van casussen en thema’s.

In de loop der jaren deed Catja Edens verschillende projecten in opdracht van Aorta waaronder onderzoek en het leiden van debatten

Aorta

Aorta is het platform voor professionals en liefhebbers op het gebied van de gebouwde omgeving in de regio Utrecht. Met debatten, lezingen, workshops, excursies, (ontwerpend) onderzoek, films en presentaties wil Aorta de ruimtelijke ontwikkelingen en tendensen op het vlak van architectuur en stedenbouw bediscussiëren, inspireren en aanjagen. Aorta verzorgt ook architectuurrondleidingen en educatieve programma’s. De stad Utrecht en de regio zijn een onuitputtelijke voedingsbron van casussen en thema’s.

In de loop der jaren deed Catja Edens verschillende projecten in opdracht van Aorta waaronder onderzoek en het leiden van debatten