M3H Cahier 02. Dynamische stadsreparaties

Een substantieel deel van de ontwerpopgaven van M3H bevindt zich in de negentiende eeuwse ring van Amsterdam. Daar zijn tussen 1850 en 1920 veel gesloten bouwblokken met gestapelde arbeiderswoningen gebouwd. Sinds 1995 realiseerde M3H op negen verschillende locaties in dit gebied nieuwe woongebouwen ter vervanging van de verouderde bebouwing. Ze raakten gefascineerd door de heldere blokstructuren en de rijk gevarieerde baksteenarchitectuur.  M3H Cahier 02 reflecteert op deze projecten. Het gewenste nieuwe woonprogramma wijkt af van de bestaande voorraad in deze buurten. Het benodigde woonoppervlak is groter en er is meer variatie in woonbehoeften en leefstijlen. Aandachtspunten zijn de relaties tussen gebouw en straat , een hedendaagse interpretatie van de baksteenarchitectuur en de inbreng van bewoners, omwonenden en betrokkenen.

Naast een eigen essay over stapeling en indeling van de woningen, reflecties van een aantal deskundigen. Eva Nota (fotograaf) laat zien hoe in de woningen wordt geleefd. Jeroen Schilt (architectuurhistoricus) plaatst de baksteenarchitectuur in historisch perspectief, Like Bijlsma (sociaal geograaf) beschrijft de ontwikkeling in het denken over de relatie tussen gebouw en straat en Allard van den Hoek (fotograaf) en Alexander Valeton (documentairemaker) legden samen een aantal betrokkenen op bijzondere wijze vast.

 

M3H Cahier 04 Opruimen.

Cahierreeks van het Amsterdamse architectenbureau M3H. Elke uitgave behandelt een thema uit het werk van M3H waarbij telkens nieuwe gasten worden uitgenodigd voor observaties en r.... Lees verder

M3H Cahier 02. Dynamische stadsreparaties

Cahierreeks van het Amsterdamse architectenbureau M3H. Elke uitgave behandelt een thema uit het werk van M3H waarbij telkens nieuwe gasten worden uitgenodigd voor observaties en r.... Lees verder

M3H Cahier 01. Het gewortelde gebouw

Cahierreeks van het Amsterdamse architectenbureau M3H. Elke uitgave behandelt een thema uit het werk van M3H waarbij telkens nieuwe gasten worden uitgenodigd voor observaties en r.... Lees verder