Maak Plaats!

In Nederland wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van openbaar vervoer. De kwaliteit van het netwerk en van de stations wordt daardoor de komende jaren sterk verbeterd. De ontwikkeling van stationsgebieden blijft echter vaak achter. Het gevolg is dat de focus nu vaak niet ligt op de best bereikbare locaties. Juist nu de samenleving sterk verandert is het de hoogste tijd voor een strategie die de miljardeninvesteringen in stations en infrastructuur rechtvaardigt.

 

Maak Plaats! verwoordt de kansen voor knooppuntontwikkeling in Noord-Holland. Samen met gemeenten, regio's en andere stakeholders zijn huidige plannen en ambities in beeld gebracht. De schat aan kennis die zo is verzameld vormt de basis voor een strategie die de kwaliteit van de Noord-Hollandse steden en het bestaande netwerk beter benut.

 

Maak Plaats! is een uitnodigend pleidooi voor een nieuwe ruimtelijke ordening waarin ov-knooppunten centraal staan.

 

Een uitgave van Provincie Noord-Holland, november 2013

 

Onderzoek: Vereniging Deltametropool en Provincie Noord-Holland

Tekst: Miriam Ram, Paul Gerretsen, Shirin Jaffri, Paul Chorus, Bert Witteman

Tekstredactie: Catja Edens

Vertaling: Paul Chorus

Fotografie, cartografie en infografie: Vereniging Deltametropool

Grafisch ontwerp: Alfons Hooikaas, Florian Mewes m.m.v. Charlotte Aal

Druk: Booxs

Maak Plaats!

Een uitnodigend pleidooi voor een nieuwe ruimtelijke ordening waarin ov-knooppunten centraal staan. Lees verder

Rewind play fast forward

Ideeën en inzichten uit de drie conferenties die Vereniging Deltametropool in 2008 organiseerde. Lees verder