Rewind play fast forward

In 2008 is het Rijk gelijktijdig bezig met het maken van een langetermijnvisie voor de toekomst van de Randstad 'Randstad 2040' en het uitvoeren van een projectenprogramma voor de korte termijn 'Randstad Urgent'. Tussen de lange termijn en de korte termijn leek een gat te ontstaan van programma's die een uitwerking van de overkoepelende visie zijn en gelijktijdig projecten aan elkaar verbinden. Centrale vraag: hoe kan een meeslepende en ambitievolle visie worden gekoppeld aan daadkrachtige projecten. Rondom dit vraagstuk organiseerde Vereniging Deltametropool in 2008 drie conferenties. De inzichten en ideeën daaruit zijn in deze publicatie bijeengebracht. Met bijdragen van Geert Teisman, Dirk Frieling, Paul Gerretsen e.a.

Een uitgave van Vereniging Deltametropool, 2009

Samenstelling en redactie: Paul Gerretsen, Joop de Boer
Auteurs: Simin Davoudi, Klaas van Egmond, Dirk Frieling e.a.
Eindredactie: Catja Edens (Nederlands) en Lisa Dacosta (Engels)
Grafisch ontwerp: Planet Earth, Alfons Hooikaas en Adriaan Mellegers

 

Maak Plaats!

Een uitnodigend pleidooi voor een nieuwe ruimtelijke ordening waarin ov-knooppunten centraal staan. Lees verder

Rewind play fast forward

Ideeën en inzichten uit de drie conferenties die Vereniging Deltametropool in 2008 organiseerde. Lees verder