Openbare ruimte, verboden terrein? Mediapark opent haar poorten

De privatisering van het Hilversumse mediapark was exemplarisch voor wat er gaande was op het gebied van openbare ruimte in Nederland. Als openbaar en gemeenschappelijk bezit is de openbare ruimte een belangrijke cultuurdrager waarvoor de overheid  echter steeds minder de verantwoordelijkheid kon of wilde nemen. Van een ruimte voor iedereen werd de openbare ruimte een ruimte van niemand en het gevoel van onveiligheid groeide. De neoliberale oplossing hiervoor: privatisering. Wat begon met abri's die uit advertentieinkomsten werden betaald en onderhouden, groeide uit tot een situatie waarin soms hele straten privaat bezit zijn. Daar wordt het publiek benaderd als consument die in een zero-friction omgeving in de stemming wordt gebracht om geld uit te geven. 'Ongewenste elementen' zoals honden, fietsen en straatmuzikanten worden buiten gesloten. Is dit onze toekomst?

Artikel gepubliceerd  in:T. van Oeffelt e.a. (red.), Dag van de architectuur 2006, Amsterdam 2006

Artikel werd geschreven in het kader van de openingsmanifestatie van de Dag van de Archtectuur 2006 in het Raadhuis van Hilversum, bedacht en georganiseerd door Catja Edens 'Openbare ruimte, verboden terrein'. Daar werd o.a. ook vertoond de video House rules van Marc Bijl, protest tegen beperkingen van de schijnbaar openbare ruimte Sony Plaza.

 

Artikelen en essays

Tijdens haar studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht begon Catja Edens met publiceren. Het eerste podium daarvoor was Vijgeblad, het vakgroepstijdschrift dat zij opzette met een groep medestudenten in 1990. Vanaf 1994 raakte ze betrokken bij Post Planjer, Utrechts bulletin voor architectuur en stedenbouw, waarin ze met grote regelmaat publiceerde. Daarnaast verschenen artikelen van haar hand in allerlei andere vakbladen, periodieken, boeken en op websites.

 

We moeten af van onze wegwerpcultuur. Dick van Gameren over kwaliteit in woningbouw

Dick van Gameren, hoogleraar woningbouw aan de TU Delft, vindt dat we af moeten van de fixatie op het beeld. Het geheim van hoogwaardige woningbouw zit hem vooral in de kwaliteit .... Lees verder

Europan 10! 10 x Europan

Jubileumuitgave bij de tiende Nederlandse editie van deze tweejaarlijkse Europese prijsvraag voor jonge architecten en stedenbouwers. Lees verder

De Malburgse manier

Artikel over de transformatie van de Arnhemse wijk Malburgen waar de bewoners als lekendeskundigen intensief bij zijn betrokken. Lees verder

Polderreservaat. Park Leidsche Rijn

Artikel over het centrale park in de Vinexwijk Leidsche Rijn waar het oorspronkelijke polderlandschap is gehandhaafd. Lees verder

Facts & Forms

Facts & Forms brengt de vier nominaties voor de AM NAI Prijs 2008 uitgebreid in beeld. Het biedt een momentopname van de jongste generatie architecten in Nederland. Lees verder

Europan 9. Europese stedelijkheid – de duurzame stad en nieuwe openbare ruimte

Uitgave bij de negende Nederlandse editie van deze tweejaarlijkse Europese prijsvraag voor jonge architecten en stedenbouwers. Lees verder

Openbare ruimte, verboden terrein? Mediapark opent haar poorten

Artikel over de stand van zaken in de openbare ruimte en het TCN Mediapark als voorbeeld van privaat 'openbaar' domein. Lees verder

Europan 8. European urbanity and strategic projects

Uitgave bij de achtste Nederlandse editie van deze tweejaarlijkse Europese prijsvraag voor jonge architecten en stedenbouwers. Lees verder

Neo of het eigenwijze universum volgens Frans Haks

Artikel over de manifestatie NEO die onder curatorschap van Frans Haks plaats vond in het Centraal Museum. Neo staat voor het citeren en bewerken van historische voorbeelden. Lees verder

That I like what I get is the same thing as I get what I like

Artikel over de opmerkelijke transformatie van een voormalig fysisch laboratorium tot een opleiding voor bestuur en organisatie door Workshop of Wonders Lees verder

Ingenium loci als basis voor nieuwe dorpen

Artikel geeft antwoord op de vraag hoe laagdynamische, agrarische gebieden een interesaant alternatief worden voro bewoners en bedrijven uit dichtbevolkte gebieden. Lees verder

Shanghai meets Rotterdam

Projectbeschrijving van gebouw voor de restaurants Shanghai City en Sapporo door Arjan Katssenberg in Rotterdam Prinsenland Lees verder

Dudoks Stadsschouwburg in Utrecht verbouwd door Erik Knippers

Artikel over de verbouwing van de Utrechtse Stadsschouwburg met respect voor de monumentale waarde van het orospronkelijke gebouw van Dudok Lees verder

Artikelen en essays

Tijdens haar studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht begon Catja Edens met publiceren. Het eerste podium daarvoor was Vijgeblad, het vakgroepstijdschrift dat zij opzette met een groep medestudenten in 1990. Vanaf 1994 raakte ze betrokken bij Post Planjer, Utrechts bulletin voor architectuur en stedenbouw, waarin ze met grote regelmaat publiceerde. Daarnaast verschenen artikelen van haar hand in allerlei andere vakbladen, periodieken, boeken en op websites.