Plaatsen van betekenis

Klaus Overmeyer bracht op uitnodiging van de Van der Leeuwkring, een bezoek aan Rotterdam als Guest Urban Critic 2013. Hij is Urban Catalyst in Berlijn en beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van bottom-up organisatie, gebruikersinitiatief en strategische planning. Maar hoe kunnen deze praktijken uitgroeien in ondernemerschap en bestendigheid.

 

Plaatsen van betekenis worden proeftuin voor de stad. We gaan van stadsplaneet naar stadscel. Met de kritische massa van mensen die leven, werken en naar school gaan in een buurt, is het mogelijk om vanuit buurtniveau de stad diverser, flexibeler, multifunctioneler en rijker te maken. Van een verdeling tussen markt, overheid en burgers (de mercedesster) gaan we naar een situatie met een diffuus centraal gebied waarin krachten samen kunnen opereren: het spiegelei.

 

Door de stad als organisme te zien waarin lokale krachten en stedelijke dynamieken elkaar versterken, kun je de stad uit de stad ontwikkelen.

Projecten

Actueel

Het jaarboek Stadscahiers 2010 gaat in op stedenbouw als strategie, met stukken van onder andere Annius Hoornstra, Matthijs Bouw, Wouter van Stiphout, Karin Schrederhof en Suboffice. Zelf schreef ik de wijkanalyses: De Malburgse Manier (Malburgen Arnhem), Enclave ingebed (Lakerlopen Eindhoven), Vereende krachten van Zevenhuizen en Zuidbroek (Zevenhuizen Apeldoorn) en Een oude wijk opnieuw uitvinden (Uitvinders- en Zeeheldenbuurt Tilburg). Het boek zal 10 juni verschijnen en wordt gepresenteerd op de gelijknamige studiedag georganiseerd door Trancity. Het boek Stedelijke transformatie in de tussentijd. Hotel Transvaal als impuls in de wijk verscheen eerder dit jaar bij Sun/Trancity.

Het gaat in op de praktijk van stedelijke transformaties. Daarbij is de blik gericht op het gedroomde eindbeeld, maar de vraag is wat er gebeurt in de tussentijd? In de vele jaren tussen sloop en nieuwbouw groeien hele generaties op tussen dichtgetimmerde huizen en braakliggende terreinen. Voorzieningen verdijnen en sociale verbanden vallen uiteen. Deze tussentijd biedt echter interessante mogelijkheden voor tijdelijke initiatieven die maatschappelijk en cultureel kapitaal toevoegen. Hotel Transvaal is een van de vele concepten voor de tussentijd die dit boek presenteert. Met teksen van o.m. René Boomkens, Klaus Overmeyer, Maarten Hajer/Wytske Versteeg, Chris Keulemans, Ana Dzocik/Marc Neelen en Iris de Kievith. Onder redactie van Sabrina Lindemann en Iris Schutte

M3H is het bureau van architecten Marco Reniers en Machiel Spaan. Vorige jaar namen zij het initiatief voor een reeks cahiers over hun werk en de context en achtergronden daarbij. M3HCahier 01 was gewijd aan het gewortelde gebouw met o.m. een bijdrage van socioloog Tineke Lupi en een interview met Frank Bijdendijk. M3HCahier 02 zal gewijd zijn aan de stedelijke vernieuwing binnen de negentiende eeuwse ring, met bijdragen van o.m. Like Bijlsma en Jeroen Schilt. Zelf doe ik de samenstelling, redactie en productie van deze reeks

Plaatsen van betekenis

Manifest van urban catalyst Klaus Overmeyer over een actorgerichte stadsontwikkeling met verbindingen tussen informeel en formeel, micro en macro, institutioneel en spontaan.  Lees verder

Mariëndaal Centre of Excellence

Boek over het Mariëndaal Centre of Excellence op het voormalig landgoed Arnhems Buiten. Catja Edens ontleedt gebouw en bouwproces in drie hoofdstukken op basis van rondetafel.... Lees verder